Stensättning av bilparkering lokal. Södertälje Västergård

Vi fick ett uppdrag som bestod i att lägga marksten för en bilparkering utanför en föreningslokal i Västergård i Södertälje. Stensättningen föregicks av förarbete i form av schaktning samt utläggning av makadam för att skapa en stabil grund för markstenen. Sten av varierande kulörer lades sedan i ett vackert mosaiskt mönster. Vi kunde slutföra hela projektet på en dryg vecka åt en nöjd kund på Stålhamravägen i Västergård.

Har du en parkeringsplats eller någon annan yta som du skulle vilja stenbelägga med vacker marksten i Stockholm? Då kan våra skickliga stensättare hjälpa till. Här kan du läsa mer.

Kontakta oss idag!


Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

Offert? Klicka här